Privaatsuspoliitika, isikuandmete
tootlemine ja kupsiste poliitika.

Vastutav andmetöötleja

HIPODROOMI DEVELOPMENT OÜ
Jõe 4a, 10151, Tallinn
Telefon: 6001004
E-mail: 

Isikuandmed on andmed, mida kogume teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Me ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

MÕISTED

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid
Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;
Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (“andmesubjekti”) kohta; tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator või selle füüsilise isiku ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse põhjal;
Isikuandmete töötlemine – isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine;
“Küpsis” (cookie) on väike tekstifail, mida veebileht salvestab sinu arvutisse või nutiseadmesse, kui külastad meie veebilehte. See võimaldab talletada infot eelistuste kohta, nii et sa ei pea seda lehte taas külastades või lehti sirvides uuesti valikuid tegema.

MILLISEID ISIKUANDMEID NING MIS EESMÄRGIL ME KOGUME?

Hipodroomi Development OÜ kogub eelkõige järgmisi andmeid:

 • Nimi
 • E-post
 • Telefoninumber
 • Huvipakkuva korteriomandi eelistused
 • Kliendipäeva külastuse aeg

Juhul kui soovite kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid – teie nimi, telefon ning e-posti aadress. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja veebilehel antud aadressidele. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte/isiku kohta.
Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Töötleme lisaks järgmiste andmesubjektide järgmisi isikuandmeid:

 • Meie veebilehel uudiskirjaga liitumisel töötleme andmeid teie nime ja kontaktandmete (e-post) kohta
 • Meie veebilehel arendusprojektide huviliste nimekirja registreerimisel töötleme andmeid teie nime ja kontaktandmete (kontakttelefon ja e-post) kohta ning teie eelistuste kohta huvipakkuva korteriomandi osas (suurus, hind)
 • Meie kliendipäevadele registreerunute ja osalejate puhul töötleme teie nime ja kontaktandmeid (aadress, kontakttelefon ja e-post, külastusaeg) ning teie eelistuste kohta huvipakkuva korteriomandi osas (suurus, hind)
 • Meiega lepingu sõlmimise puhul töötleme andmeid teie nime, isikukoodi, kontaktandmete (aadress, kontakttelefon ja e-post) ja perekonnaseisu kohta; samuti töötleme vastavaid andmeid (v.a andmeid perekonnaseisu kohta) teie volitatud esindaja kohta
 • Meie kliendipäevadel või muudel meie poolt korraldatud avalikel üritustel osalemise korral töötleme teie kujutist (video- ja fotomaterjal)
 • Meie arendusobjekti territooriumil viibimise korral töötleme teie kujutist, teie kõiki muid isikuandmeid ja tegevusi, mis on nähtavad territooriumi videovalvega alas

VEEBILEHE SIRVIMISE STATISTIKA


Veebilehtede külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid.
Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Ülalpool nimetatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui te ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saate igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt.

KÜPSISED

Meie veebilehel kasutatakse küpsiseid, et pakkuda kasutajatele asjakohasemat sisu ning muuta veebilehe kasutamine mugavamaks ja lihtsamaks. Küpsised on väiksemahulised tekstifailid, mis salvestatakse sinu veebilehitsejasse (veebilehitsejaks kutsume programme nagu näiteks Chrome, Firefox, Explorer, Safari) külastades meie veebisaiti.

MIS ON KÜPSISED (INGLISE KEELES ’COOKIES´)?

Küpsised aitavad saada infot selle kohta, kas Sa oled meie lehel esimest korda või oled seda ka varasemalt külastanud; mitu korda on loetud mõnda artiklit või alla laaditud infomaterjali. Küpsiseid kasutatakse, et muuta veebileht sulle mugavamaks, lihtsamaks ja personaalsemaks. Küpsistega seotud informatsiooni ei kasutata sinu isiku tuvastamiseks ning kogutud andmed on meie kontrolli all. Küpsiseid ei kasutata ühekski muuks otstarbeks kui järgnevalt kirjeldatud.

KÜPSISTE KASUTAMISEST KEELDUMINE

Sul on võimalus keelata kõigi või valikuliselt mõnede küpsiste salvestamine oma seadmesse muutes oma veebilehitseja seadeid või tehes valiku veebilehte külastades. Küpsiste keelamisel ei pruugi veebileht töötada enam ootuspäraselt, kuna veebilehe funktsionaalsus võib olla häiritud.

EELNEVALT ANTUD NÕUSOLEKU MUUTMINE

Kui Sa oled algselt nõustunud küpsiste kasutamisega oma veebilehitsejas ning ühel hetkel soovid oma nõusolekut muuta või tagasi võtta, tuleb Sul muuta veebilehitsejas oma seadeid ning ka kustutada eelnevalt seadmesse salvestatud küpsised. Veebilehe seadetes saab küpsised vastavalt Sinu soovile igal ajal kustutada.

Meie veebilehel kasutatakse erinevaid küpsiseid, mida saab liigitada järgnevalt:

 KÜPSISED ELUEA JÄRGI

Seansiküpsised. Tegu on ajutiste küpsistega, mida kasutatakse iga kord, kui külastad veebilehte ja kustutatakse pärast veebiakna sulgemist. Ajutisi küpsiseid kasutatakse näiteks ostukorvi sisu meeldejätmiseks või autoriseerimise tegemiseks veebilehel.

Püsivad küpsised. Need küpsised aitavad meeles pidada Sinuga seonduvat infot ja seadeid, kui Sa peaksid veebilehte tulevikus uuesti külastama. Näiteks saab jätta selle küpsise abil meelde Sinu keele valiku eelistuse ning sisselogimise kasutajatunnuse ja salasõna, et Sa ei peaks seda infot veebilehte külastades iga kord uuesti sisestama. Püsivad küpsised aitavad lehte kiiremini laadida ning parandavad kasutajamugavust. Püsivatel küpsistel on erinev aegumisperiood – mõned jäävad kasutaja seadmesse tundideks või päevadeks, teised kuudeks ja isegi aastateks.

KÜPSISED KUULUVUSE JÄRGI

Veebilehe omaniku enda küpsised. Hipodroomi Development OÜ veebilehe omanikuna loob, haldab ja paigutab oma veebilehele ise küpsiseid.

Kolmandate osapoolte küpsised. Need küpsised kuuluvad kolmandatele osapooltele ning on paigutatud meie veebilehele veebilehe omaniku loal. Seda võib ette tulla siis, kui meie veebisaidil on kasutatud teistelt osapooltelt pärit elemente nagu sotsiaalmeedia lisandmoodulid, reklaamid, pildid või gifid. Meie kodulehel on näiteks sellisteks kolmandateks osapoolteks Google (Google Analytics, Google AdService, Google TagManager), Facebook, ning Adform (https://site.adform.com). Kolmandate osapoolte küpsistele kehtivad kolmandate osapoolte küpsiste tingimused, millega on võimalik tutvuda nende kodulehtedel.

KÜPSISED KASUTUSVIISI JÄRGI

Veebilehe funktsioneerimiseks vajalikud küpsised. Need küpsised tagavad veebilehe elementaarse funktsionaalsuse. Kui need küpsised keelata, ei pruugi veebileht töötada või töötab osaliselt. Näiteks võib kontole sisselogimine või toodete ostukorvi lisamine ebaõnnestuda.

Veebilehe eelistuste salvestamiseks mõeldud küpsised. Need küpsised võimaldavad veebilehe külastajale pakkuda veebilehe täiustatud funktsioone ja isikupärastamist, näiteks jätta meelde kasutaja valikuid eelistatud keele või asukoha kohta. Sellised küpsised võivad kuuluda ka kolmandatele osapooltele. Nende küpsiste keelamisel ei võta veebileht järgmisel korral, kui külastad meie veebilehte, arvesse sinu eelnevalt tehtud valikuid.

 Veebilehe statistika ja analüüsi tegemiseks mõeldud küpsised. Need küpsised aitavad muuta meie veebilehte paremaks. Näiteks on anonüümse statistika abil võimalik teada saada, kui palju inimesi, millisel ajahetkel külastas meie veebilehte ning millistel linkidel, artiklitel või toodetel veebikülastajad on klõpsanud. See omakorda aitab meil teha veebilehe arendamiseks paremaid otsuseid ning arvestada Sinu vajadustega. Siin kasutame ka meie kolmandate osapoolte (näiteks Google Analytics) abi. Nende küpsiste keelamisega ei saa me infot veebilehe kasutamise statistika kohta.

Turustamiseks/reklaami kuvamiseks mõeldud küpsised. Need küpsised aitavad meil ja meie koostööpartneritel näidata sulle sinu veebikäitumise põhjal isikupärastatud ja asjakohastatud reklaame, mida võid näha ka hiljem teisi veebisaite külastades. Selle kategooria küpsiseid kasutatakse sihtturunduseks ja profileerimiseks, olenemata sellest, millist seadet või milliseid seadmeid sa kasutanud oled. Juhul, kui oled andnud nõusoleku enda internetiliikluse andmete turunduseesmärkidel kasutamiseks ja ei ole selle vastu, et sinu kliendiandmeid kasutatakse turunduseesmärkidel, võidakse sihtturunduse ja profileerimise eesmärkidel kogutud teavet kombineerida ka sinu kohta käivate kliendi- ja internetiliikluse andmetega.

Juhul, kui oled nõustunud enda internetiliikluse andmete kasutamisega turunduseesmärkidel, siis võidakse nende küpsistega kogutud teavet kombineerida ka sinu kohta käivate kliendiandmetega. Kasutame turunduseesmärgil küpsiseid, et prognoosida Sinu huvisid, eelistusi ja ostukäitumist meie veebis.

KUI KAUA ME ANDMEID SÄILITAME?

Veebilehel kogutud isikustamata tehnilisi andmeid säilitatakse tähtajatult. Veebilehitseja seadetest on võimalus igal ajal küpsised kustutada.


Isiku- ja kliendiandmeid säilitame nii kaua, kuni see on vajalik:

 • Teenuste ja informatsiooni toimetamiseks
 • Esitatud päringute puhul suhtlemiseks
 • Valikute ja õiguste teostamise tagamiseks

ISIKUANDMETE JAGAMINE

Võime muuta sinu isikuandmed, kliendiandmed või äriinfo kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Need firmad on volitatud kasutama isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot ainult selleks, et osutada meile teenuseid. Teenusepakkujate valikul jälgime, et teenusepakkuja asuks Euroopa majanduspiirkonnas. Jagame sinu isikuandmeid, kliendiandmeid või äriinfot kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele.

ÕIGUSED

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.
Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust Vastutava Hipodroomi Development OÜ andmetöötlejaga. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS ANTUD NÕUSOLEKU TAGASIVÕTMINE

Kui Te soovite olla n-ö unustatud ja kustutada kogutud Teiega seotud andmed, palume Teil sellest meile teada anda kirjutades aadressile . Sooviavalduse alusel eemaldame me Teie päringu(te)ga seotud informatsiooni oma süsteemidest.

Developed by Reaktiiv